Coneix el nostre equip

  1. Before
  2. After

  Mapi Navarro Quintana

  (Col.10783)

  Fundadora del centre de desenvolupament infantil Creixent entre Rialles.

  Llicenciada en Psicologia a la UAB.

  Màster en “Teoría de Niveles Armónicos de Desarrollo Infantil” al “Centro Médico de Diagnóstico y Tratamiento Educativo Infantil” de Barcelona sota la direcció del Dr. José Moya Trilla.

  Habilitada com a Educadora Social per el CEESC. (Col. 9235)

  Organitzadora i realitzadora del taller “Jugant Aprenc a Créixer” ofert per el Patronat d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de Ripollet.

  Organitzadora dels tallers formatius per a pares i fills ofert per la Biblioteca Pública de Ripollet dins del programa “Nascuts per Llegir”.

  Formadora en cursos i tallers.

  Educadora en un CRAE de nenes i adolescents en risc d’exclusió social (2002-actualitat)

  Psicològa voluntària de les “Jornadas Terapéuticas” realitzades per el “Centro Médico de Diagnóstico y Tratamiento Educativo Infantil” (2002 – 2014).

  1. Before
  2. After

  Teresa Gómez Albujer

  (Col. 1664)

  Fundadora del centre de desenvolupament infantil Creixent entre Rialles.

  Llicenciada en Ciències de l’Educació a la UAB. Postgrau en Fonaments Clínics en la pràctica psicopedagògica a la UB.

  Màster en Logopèdia: Rehabilitació dels Transtorns del llenguatge i de la parla.

  Màster en “Teoría de Niveles Armónicos de Desarrollo Infantil” al “Centro Médico de Diagnóstico y Tratamiento Educativo Infantil” de Barcelona sota la direcció del Dr. José Moya Trilla.

  Organitzadora i realitzadora del taller “Jugant Aprenc a Créixer” ofert per el Patronat d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de Ripollet.

  Organitzadora dels tallers formatius per a pares i fills ofert per la Biblioteca Pública de Ripollet dins del programa “Nascuts per Llegir”.

  Formadora en cursos i tallers.

  Col·laboradora de les “Jornadas Terapéuticas” realitzades per el “Centro Médico de Diagnóstico y Tratamiento Educativo Infantil”.(2002 – 2014).

  Tutora del Pràcticum de Psicopedagogia de la Facultat d’Educació de la UNED.

  1. Before
  2. After

  Núria Codina Sánchez

  Llicenciada en Pedagogia a la UB.

  Postgrau en el Desenvolupament Psicomotriu de 0 a 8 anys a la UAB.

  Curs en la “Teoría de Niveles Armónicos de Desarrollo Infantil”. Impartit pel Dr. José Moya Trilla.

  Curs “Desarrollo de la Inteligencia”. Impartit pel Dr.José Moya Trilla.

  Formació al “Centro Médico de Diagnóstico y Tratamiento Educativo Infantil” de Barcelona.

  Formadora en cursos i tallers.

  Realitzadora dels tallers formatius per a pares i fills ofert per la Biblioteca Pública de Ripollet dins del programa “Nascuts per Llegir”.

  Pedagoga voluntària de les “Jornadas Terapéuticas” realitzades per el “Centro Médico de Diagnóstico y Tratamiento Educativo Infantil” (2008 – 2014).