• 100
 • Psicomotricitat

  El programa psicomotriu és el programa base del desenvolupament humà que es desenvolupa fonamentalment durant els 8 primers anys de vida. Sobre aquest se sostenen la resta de programes que no es podrien adquirir de forma correcte sense una psicomotricitat adequada (lecto-escriptura, tocar un instrument, realitzar un esport, …)

  • Grup A: Etapa de Bipedestació (1 a 3 anys/ aprox.)De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00.
  • Grup B: Etapa de Monopedestació (3 a 6 anys/aprox.)Divendres de 17.10 a 18.10.
  • Grup C: Etapa de Lateralització (6 a 8 anys/aprox.)Dimecres de 17.10 a 18.10.
 • 100
 • Desenvolupament de les funcions rítmiques: Ritme i Control

  Es molt important adquirir un bon desenvolupament de la capacitat rítmica del cervell per afavorir l’atenció, la concentració, la comunicació, l’organització, l’adquisició de les nocions espai-temporals i el control de les nostres emocions.

  Per a nens i nenes de 8 a 12 anys.

  Dimecres  de 18.15 a 19.15