Actuem de forma individual i efectuem una acció terapèutica de manera personal a través de coterapeutes vinculats a l’àrea sensoafectiva de l’infant.

 • Psicomotricidad

 • Transtorns relacionats amb el desenvolupament dels nens i de les nenes des del seu naixament fins l’adolescència:

  • Estimulació primerenca harmònica (Retard maduratiu, S. Down, paràlisi cerebral….)
  • Retard psicomotriu
  • Trastorns de l’atenció i el ritme ( Dèficit d’atenció, Hiperactivitat, Espectre autista…).
  • Problemes de disciplina i comportament
  • Dificultats de l’aprenentatge
  • Alteracions de la lateralitat
 • Psicomotricidad2

 • Logopèdia :

  • Trastorns i retards del llenguatge.
  • Trastorns i retards de la parla.
  • Dificultats en l’adquisició del procés lecto-escriptor: Dislèxia, Trastorn específic del llenguatge…
 • Psicología:

  • Problemes de base psico-afectiva (ansietat, baixa autoestima…)
  • Problemes de conducta
  • Habilitats socials i/o gestió emocional
  • Desenvolupament afectiu, emocional i social
 • Entrevistes de seguiment ( pares, educadors).

  Assessorament eduactiu